Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine StražaUradni list30.06.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,14. Kultura,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini StražaUradni list15.05.2009Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Odlok o spremebi odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremebi odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list30.06.2016Občinski svet313. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini StražaUradni list14.10.2008Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizem,12. GospodarstvoRedna
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mestoUradni list23.11.2006Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža Uradni list13.08.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Odlok o turistični taksi Odlok o turistični taksi v Občini StražaUradni list14.01.2008Občinski svet14. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o turistični taksi Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mestoUradni list20.11.199814. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini StražaUradni list05.02.2021Občinski svet48. Ceste in prometRedna
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini StražaUradni list23.12.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list05.05.2020Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list26.04.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list02.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostora,8. Ceste in prometRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža23.10.201911. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list25.04.2014Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list25.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas UPB 3 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Spletna stran občine06.07.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list30.03.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list24.06.2008Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list14.01.2008Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna