Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odlok o občinskih cestah v Občini Straža Odlok o občinskih cestah v Občini StražaUradni list09.01.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o občinskih taksah v Občini StražaUradni list20.11.2009Občinski svet14. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža Uradni list15.04.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih taksah v Občini Straža23.01.201224. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini StražaUradni list06.04.2012Občinski svet4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o občinskih taksah v Občini StražaUradni list07.06.2013Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini StražaUradni list24.02.2012Občinski svet211. Gospodarske javne službe,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine StražaUradni list16.02.2007Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine StražaUradni list22.03.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list14.10.2008Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Odlok o plakatiranju v Občini Straža Odlok o plakatiranju v Občini StražaUradni list07.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža Uradni list31.05.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o predkupni pravici Občine Straža Odlok o predkupni pravici Občine StražaUradni list06.07.2015Občinski svet1. Splošni predpisi,16. Urejanje prostora,6. Stvarno premoženje,8. Ceste in prometRedna
Odlok o priznanjih Občine Straža Odlok o priznanjih Občine StražaUradni list14.12.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1)Uradni list16.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mestoUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-)Uradni list11.07.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini StražaUradni list04.05.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini StražaUradni list05.02.2021Občinski svet411. Gospodarske javne službe,8. Ceste in prometRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odredba o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozilSpletna stran občine,Uradni list09.03.2021Župan44. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,8. Ceste in prometRedna