Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Občinski prostorski načrt Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list21.01.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine StražaSpletna stran občine,Uradni list27.12.2012Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Spremembe in dopolnitve občiskega prostorskega načrta (OPN Straža)Uradni list23.06.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Tehnični popravek odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list13.02.2015Župan21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o blagovni znamki Občine Straža Odlok o blagovni znamki Občine Straža Uradni list28.12.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini StražaUradni list05.10.2018Občinski svet316. Urejanje prostoraRedna
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list05.10.2018Občinski svet316. Urejanje prostoraRedna
Odlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Straža Odlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine StražaUradni list11.07.2006Občinski svet11. Splošni predpisi,2. Politične stranke,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Straža Odlok o financiranju političnih strank v Občini StražaUradni list06.07.2007Občinski svet12. Politične strankeRedna
Odlok o gospodarskih javnih službah Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini StražaUradni list22.07.2008Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o gospodarskih javnih službah Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mestoUradni list24.05.2001Občinski svet11. Splošni predpisi,12. GospodarstvoRedna
Odlok o grbu in zastavi Občine Straža Odlok o grbu in zastavi Občine StražaUradni list14.01.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o izdajanju občinskega glasila Stražan Odlok o izdajanju občinskega glasila StražanUradni list14.01.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o kategorizaciji občinskih cest Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine StražaUradni list31.05.2007Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Odlok o kategorizaciji občinskih cest Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mestoUradni list24.05.200111. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine StražaUradni list19.10.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,8. Ceste in prometRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju občine StražaUradni list02.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini StražaUradni list16.03.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Odlok o občinskem prazniku Občine Straža Odlok o občinskem prazniku Občine StražaUradni list24.06.2008Občinski svet114. KulturaRedna