Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008Uradni list04.08.2009Občinski svet15. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016Uradni list14.04.2017Občinski svet35. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2017Uradni list20.04.2018Občinski svet35. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2018Uradni list26.04.2019Občinski svet45. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2007Uradni list24.06.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2019Uradni list26.06.2020Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2009Uradni list28.01.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2010Uradni list15.04.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006Uradni list29.06.2007Občinski svet15. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2011Uradni list06.04.2012Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2012Uradni list03.05.2013Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2013Uradni list11.04.2014Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2014Uradni list31.12.1899Občinski svet5. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2015Uradni list18.03.2016Občinski svet35. FinanceRedna
Zapuščene živali Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje GJI službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine StražaUradni list14.02.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,17. Javno obveščanjeRedna