Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža Uradni list13.08.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Odlok o blagovni znamki Občine Straža Odlok o blagovni znamki Občine Straža Uradni list28.12.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Odlok o spremebi odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremebi odloka o ustanovitvi javnegavzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list30.06.2016Občinski svet313. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Proračun občine Straža Odlok o proračunu občine Straža za leto 2020Uradni list27.12.2019Občinski svet45. FinanceRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o OPPN GC ZalogUradni list09.03.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN_2Uradni list16.03.2015Župan31. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Poročilo NO 2018 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2018Spletna stran občine24.01.2020Nadzorni odbor419. Nadzorni odbor
Poročilo NO 2018 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2018Spletna stran občineNadzorni odbor419. Nadzorni odbor
Letni program Športa za leto 2020 v Občini Straža Letni program Športa za leto 2020 v Občini Straža Spletna stran občine01.01.2020Občinski svet413. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2020 Letni program kulture v Občini Straža za leto 2020Spletna stran občine20.12.2019Občinski svet414. KulturaRedna
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2020 Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2020Spletna stran občine20.12.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Štipendiranje Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendije v Občini Straža Uradni list27.12.2019Občinski svet418. Socialno varstvoRedna
Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore in opremo v lasti Občine Straža Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore in opremo v lasti Občine Straža20.11.2015Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Straža Sklep o imenovanju podžupanje Občine StražaUradni list19.07.2019Župan41. Splošni predpisi
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini StražaUradni list22.03.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine StražaUradni list22.03.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini StražaUradni list05.10.2018Občinski svet316. Urejanje prostoraRedna
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list05.10.2018Občinski svet316. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža, Uradni list20.10.2017Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem, Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem,Uradni list21.10.2016Občinski svet36. Stvarno premoženjeRedna