Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Letni program športa v Občini Straža Letni program športa v Občini Straža za leto 2010Oglasna deska,Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program športa v Občini Straža Letni program športa v Občini Straža za leto 2011Oglasna deska,Spletna stran občine08.04.2011Občinski svet213. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program športa v Občini Straža za leto 2016 Letni program športa v Občini Straža za leto 2016Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program Športa za leto 2020 v Občini Straža Letni program Športa za leto 2020 v Občini Straža Spletna stran občine01.01.2020Občinski svet413. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Lokalni energetski koncept Občine Straža Lokalni energetski koncept Občine StražaSpletna stran občine31.12.1899Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kultureUradni list28.02.2013Občinski svet31. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
NUSZ Odlok o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča v Občini StražaUradni list28.12.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,5. Finance,6. Stvarno premoženjeRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Sklep o začetku priprave SD OPPN GC ZalogUradni list07.10.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta ( SD OPPN_2) Gospodarske cone ZalogUradni list28.07.2017Župan31. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu Gospodarska cona zalog ( SD01 OPPN GC Zalog)Uradni list04.07.2017Občinski svet31. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostora,8. Ceste in prometRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Druga sprememba in dopolnitev SD02 OPPN GC Zalog Spletna stran občine,Uradni list28.07.2017Občinski svet31. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizem,12. Gospodarstvo,15. Narava in okolje,8. Ceste in prometRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Druga sprememba in dopolnitev SD02 OPPN GC Zalog Uradni list06.04.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraIzredna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o OPPN GC ZalogUradni list09.03.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Gospodarske cone ZalogSpletna stran občine,Uradni list23.11.2007Župan11. Splošni predpisiRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog( OPPN GC Zalog)Uradni list09.03.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski program varnosti Občinski program varnosti Občine StražaSpletna stran občine09.07.2020Občinski svet43. Inšpekcija in redarstvoRedna
Občinski program varnosti Občinski program varnosti za leto 2011Spletna stran občine13.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,3. Inšpekcija in redarstvoRedna
Občinski prostorski načrt Straža Tehnični popravek OPN StražaUradni list13.02.2015Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine StražaSpletna stran občine,Uradni list29.08.2008Župan11. Splošni predpisiRedna
Občinski prostorski načrt Straža Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN_2Uradni list16.03.2015Župan31. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna