Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine StražaUradni list03.05.2013Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini StražaUradni list06.07.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,12. GospodarstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini StražaUradni list13.02.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,12. GospodarstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini StražaUradni list02.09.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,12. GospodarstvoKorespondenčna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini StražaUradni list24.06.2008Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini StražaUradni list24.10.2007Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomočiOglasna deska,Spletna stran občine,Uradni list27.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža31.01.201218. Socialno varstvo
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini StražaUradni list30.12.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Uradni list06.07.2007Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o goznogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008-2017) Pravilnik o goznogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008-2017)Uradni list29.12.2008Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Straža Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini StražaUradni list19.12.2008Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini StražaUradni list10.04.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacijeUradni list21.07.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Sklep o uporabi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacijeUradni list18.03.2008Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža s stvarnimi služnostmiUradni list20.11.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem, Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem,Uradni list21.10.2016Občinski svet36. Stvarno premoženjeRedna
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvnemu domu Straža v najemUradni list05.08.2016Občinski svet31. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najemUradni list14.02.2014Občinski svet31. Splošni predpisiRedna