Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Oskrba s pitno vodo - Straža Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list12.01.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list19.12.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža09.04.20121. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe/
Oskrba s pitno vodo - Straža Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini StražaUradni list31.07.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža Pogoji MO Novo mesto za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in StražaUradni list28.08.200611. Splošni predpisiRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kultureOglasna deska,Spletna stran občine08.05.2008Občinski svet114. KulturaRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnostiter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnostiter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Oglasna deska,Spletna stran občine08.05.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini StražaOglasna deska,Spletna stran občine01.04.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža Sprememba pogojev, merili in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Obcini StražaOglasna deska,Spletna stran občine07.04.2011Občinski svet213. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list20.11.2009Občinski svet116. Urejanje prostora,6. Stvarno premoženjeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini StražaUradni list04.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o cenah najema grobov v Občini Straža za leti 2007 in 2008Uradni list18.03.2008Občinski svet16. Stvarno premoženjeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v občini StražaUradni list28.06.2010Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o spremembi Sklepa o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost NPB - Sklep o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list30.04.20121. Splošni predpisi
Pokopališka in pogrebna dejavnost Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini StražaUradni list09.11.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost NPB - Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini StražaUradni list09.11.20151. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna