Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Popravek Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list17.10.20111. Splošni predpisi
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Uradni list30.05.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone Zalog Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone ZalogUradni list06.04.2012Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Odredba o plakatnih mestih v Občini Straža Odredba o plakatnih mestih v Občini StražaSpletna stran občine31.12.1899Župan311. Gospodarske javne službe,17. Javno obveščanje,3. Inšpekcija in redarstvo
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini StražaUradni list10.04.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine StražaUradni list16.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine StražaUradni list09.03.2018Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mestoUradni list25.05.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine StražaUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode NPB - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža09.04.20121. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okolje
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini StražaUradni list31.07.2012Občinski svet210. Trgovina gostinstvo in turizem,16. Urejanje prostoraRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine StražaStražan31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mestoUradni list14.12.2000Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mestoUradni list14.12.200011. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto Uradni list25.03.200511. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini StražaUradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Straža iz vodovnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.Uradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna