Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list05.05.2020Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010Uradni list14.12.200931.12.2010Občinski svet15. FinanceRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list20.11.2009Občinski svet16. Stvarno premoženje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža s stvarnimi služnostmiUradni list20.11.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o občinskih taksah v Občini StražaUradni list20.11.2009Občinski svet14. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31.12.2006 Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31.12.2006Uradni list16.11.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sprememba sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Draganjih selih v Občini StražaUradni list16.10.2009Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Javna razsvetljava Odlok o javni razsvetljavi v Občini StražaUradni list16.10.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža Preklic Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine StražaUradni list28.08.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Odlok o plakatiranju v Občini Straža Odlok o plakatiranju v Občini StražaUradni list07.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine StražaUradni list07.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009Uradni list,Spletna stran občine07.08.2009Občinski svet15. FinanceRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine04.08.2009Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list04.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini StražaUradni list04.08.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008Uradni list04.08.2009Občinski svet15. FinanceRedna
Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sklep o spremembi Sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Draganjih selih v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska21.07.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Straža Sklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska21.07.2009Občinski svet16. Stvarno premoženjeRedna
Sklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža Sklep o spremembi Sklepa o izvajalcu gospodarske javne službe na območju Občine StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska15.05.2009Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini StražaUradni list15.05.2009Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizemRedna