Nazaj

Osnovni naslov:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
Naslov:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
Mesto objave:
Uradni list
UL št.:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0463
Datum Objave:
12.02.2021
Datum Veljavnosti:
13.02.2021
Datum Uporabe:
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Občinski svet
Mandat:
4
Št. Seje:
15
Področje:
15. Narava in okolje,16. Urejanje prostora
Vrsta seje:
Redna