Nazaj

Osnovni naslov:
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža
Naslov:
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža
Mesto objave:
Uradni list,Spletna stran občine
UL št.:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1262
Datum Objave:
16.04.2021
Datum Veljavnosti:
23.04.2021
Datum Uporabe:
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Občinski svet
Mandat:
4
Št. Seje:
16
Področje:
4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
Vrsta seje:
Redna