Nazaj

Osnovni naslov:
Ustanovitev krajevnih odborov
Naslov:
Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov
Mesto objave:
Uradni list
UL št.:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0522
Datum Objave:
25.02.2022
Datum Veljavnosti:
26.02.2022
Datum Uporabe:
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Občinski svet
Mandat:
4
Št. Seje:
21
Področje:
1. Splošni predpisi
Vrsta seje: