Nazaj

Osnovni naslov:
Poslovnik
Naslov:
Poslovnik občinskega sveta Občine Straža
Mesto objave:
Uradni list,Spletna stran občine
UL št.:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0520
Datum Objave:
Datum Veljavnosti:
Datum Uporabe:
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Občinski svet
Mandat:
4
Št. Seje:
21
Področje:
1. Splošni predpisi,17. Javno obveščanje
Vrsta seje:
Redna
Priloge: