Nazaj

Osnovni naslov:
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
Naslov:
Druga sprememba in dopolnitev SD02 OPPN GC Zalog
Mesto objave:
Uradni list
UL št.:
Datum Objave:
06.04.2018
Datum Veljavnosti:
06.04.2018
Datum Uporabe:
06.04.2018
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Občinski svet
Mandat:
3
Št. Seje:
4
Področje:
1. Splošni predpisi,16. Urejanje prostora
Vrsta seje:
Izredna
Priloge: