Nazaj

Osnovni naslov:
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Naslov:
NPB - Odlok o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža
Mesto objave:
UL št.:
Datum Objave:
09.04.2012
Datum Veljavnosti:
09.04.2012
Datum Uporabe:
09.04.2012
Prenehanje Veljavnosti:
15.04.2014
Organ Sprejema:
Mandat:
Št. Seje:
Področje:
1. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe
Vrsta seje:
Priloge: