Nazaj

Osnovni naslov:
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Naslov:
NPB - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
Mesto objave:
UL št.:
Datum Objave:
09.04.2012
Datum Veljavnosti:
09.04.2012
Datum Uporabe:
09.04.2012
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Mandat:
Št. Seje:
Področje:
1. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okolje
Vrsta seje:
Priloge: