Nazaj

Osnovni naslov:
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Naslov:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža
Mesto objave:
Uradni list
UL št.:
26/12
Datum Objave:
06.04.2012
Datum Veljavnosti:
06.04.2012
Datum Uporabe:
06.04.2012
Prenehanje Veljavnosti:
15.04.2014
Organ Sprejema:
Občinski svet
Mandat:
2
Št. Seje:
13
Področje:
1. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe
Vrsta seje:
Redna
Priloge: