Nazaj

Osnovni naslov:
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Naslov:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
Mesto objave:
Uradni list
UL št.:
26/12
Datum Objave:
06.04.2012
Datum Veljavnosti:
06.04.2012
Datum Uporabe:
06.04.2012
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Občinski svet
Mandat:
2
Št. Seje:
13
Področje:
1. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okolje
Vrsta seje:
Redna
Priloge: