Nazaj

Osnovni naslov:
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
Naslov:
Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
Mesto objave:
UL št.:
Datum Objave:
29.08.2015
Datum Veljavnosti:
29.08.2015
Datum Uporabe:
29.08.2015
Prenehanje Veljavnosti:
Organ Sprejema:
Mandat:
Št. Seje:
Področje:
1. Splošni predpisi
Vrsta seje:
Priloge: