Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini StražaSpletna stran občine31.12.1899Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalogin območja v 100 m pasuUradni list07.04.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o priznanjih Občine Straža Odlok o priznanjih Občine StražaUradni list14.12.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas Uradni list24.06.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,5. Finance,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Sklep o pobratenju Občine Straža z Občino Novi Bečej Sklep o pobratenju Občine Straža z Občino Novi BečejSpletna stran občine31.12.1899Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Sklep o spremembi lastništva javnega dobra Sklep o spremembi lastništva javnega dobraUradni list30.03.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini StražaUradni list28.06.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1)Uradni list16.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnineSpletna stran občine,Oglasna deska23.03.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kultureSpletna stran občine,Oglasna deska08.05.2008Občinski svet114. KulturaRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnostiter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnostiter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Spletna stran občine,Oglasna deska08.05.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Letni program športa v Občini Straža Letni program športa v Občini Straža za leto 2010Spletna stran občine,Oglasna deska31.12.1899Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini StražaSpletna stran občine,Oglasna deska01.04.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o izdajanju občinskega glasila Stražan Odlok o izdajanju občinskega glasila StražanUradni list14.01.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v občini StražaUradni list28.06.2010Občinski svet116. Urejanje prostoraRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2009Uradni list28.01.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010Uradni list10.12.2010Občinski svet25. FinanceRedna
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Uradni list,Stražan22.04.2011Občinski svet23. Inšpekcija in redarstvoRedna