Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska24.07.2007Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Straža Odlok o financiranju političnih strank v Občini StražaUradni list06.07.2007Občinski svet12. Politične strankeRedna
Odlok o kategorizaciji občinskih cest Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine StražaUradni list31.05.2007Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine StražaUradni list16.02.2007Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža Poslovnik Občinskega sveta Občine StražaUradni list16.02.2007Občinski svet11. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Statut Občine Straža Statut Občine StražaUradni list26.01.2007Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije Občine Straža Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije Občine StražaUradni list15.12.2006Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Statutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občine Statutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občineUradni list15.12.2006Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Poročilo o izidu volitev za župana Občine StražaUradni list24.11.2006Občinski svet12. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Straža Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine StražaUradni list10.11.2006Občinski svet12. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža Pogoji MO Novo mesto za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in StražaUradni list28.08.200611. Splošni predpisiRedna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine StražaUradni list11.07.200611. Splošni predpisiRedna
Odlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Straža Odlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine StražaUradni list11.07.2006Občinski svet11. Splošni predpisi,2. Politične stranke,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi neprimičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja Straža Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi neprimičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja StražaUradni list08.11.200211. Splošni predpisiRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list30.03.2010Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list24.06.2008Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vasUradni list14.01.2008Občinski svet113. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna