Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto2008Uradni list22.07.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z velavnostjo za Občino StražaUradni list24.06.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjevanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Straža za programsko obdobje 2007-2013Uradni list24.06.2008Občinski svet19. KmetijstvoRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini StražaUradni list24.06.2008Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Odlok o občinskem prazniku Občine Straža Odlok o občinskem prazniku Občine StražaUradni list24.06.2008Občinski svet114. KulturaRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2007Uradni list24.06.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o cenah najema grobov v Občini Straža za leti 2007 in 2008Uradni list18.03.2008Občinski svet16. Stvarno premoženjeRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2008Uradni list18.03.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža Sprememba Poslovnika občinskega sveta Občine StražaUradni list18.03.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Statut Občine Straža Sprememba statuta Občine StražaUradni list18.03.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o turistični taksi Odlok o turistični taksi v Občini StražaUradni list14.01.2008Občinski svet14. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o grbu in zastavi Občine Straža Odlok o grbu in zastavi Občine StražaUradni list14.01.2008Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o začasnem financiranju Občine Straža Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar - marec 2008Uradni list29.12.2007Župan11. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2007Uradni list03.12.200715. FinanceRedna
Sklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine StražaUradni list24.10.2007Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini StražaUradni list24.10.2007Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007 - 2013Uradni list07.08.2007Občinski svet19. KmetijstvoRedna
Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovanskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovanskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini StražaUradni list07.08.2007Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini StražaUradni list07.08.2007Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine24.07.2007Občinski svet114. KulturaRedna