Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2019Uradni list26.06.2020Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Proračun občine Straža Odlok o rebalansu proračuna občine Straža za leto 2020Uradni list26.06.2020Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski program varnosti Občinski program varnosti Občine StražaSpletna stran občine09.07.2020Občinski svet43. Inšpekcija in redarstvoRedna
Sklep o ustanovitvi komisije za varstvo okolja Sklep o ustanovitvi komisije za varstvo okolja01.02.2019Občinski svet41. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine StražaUradni list19.10.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,11. Gospodarske javne službeRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2021Uradni list05.02.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Začasno financiranje v letu 2021 Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju jan-mar 2021Uradni list28.12.2020Občinski svet41. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski prostorski načrt Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list21.01.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalni odpadki na območju Občine StražaUradni list05.02.2021Občinski svet411. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini StražaUradni list05.02.2021Občinski svet48. Ceste in prometRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini StražaUradni list05.02.2021Občinski svet48. Ceste in promet,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža Odredba o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozilUradni list,Spletna stran občine09.03.2021Župan44. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,8. Ceste in prometRedna
Poročilo NO 2019 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Stražaza leto 2019Uradni list31.12.1899Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Poročilo NO 2019 Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2019Spletna stran občine23.03.2021Nadzorni odbor419. Nadzorni odbor/
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine StražaUradni list16.04.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna