Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Draganjih selih v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska10.04.2009Občinski svet15. Finance,12. GospodarstvoIzredna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini StražaUradni list10.04.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini StražaUradni list10.04.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe na območju občine StražaUradni list16.03.2009Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine StražaUradni list16.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini StražaUradni list16.03.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini StražaUradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o spremembi pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijo omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Uradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiIzredna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Straža iz vodovnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.Uradni list06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list12.01.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o občinskih cestah v Občini Straža Odlok o občinskih cestah v Občini StražaUradni list09.01.2009Občinski svet18. Ceste in prometRedna
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine StražaUradni list09.01.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini StražaUradni list30.12.2008Občinski svet15. FinanceRedna
Pravilnik o goznogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008-2017) Pravilnik o goznogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008-2017)Uradni list29.12.2008Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Straža Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini StražaUradni list19.12.2008Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizemRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list19.12.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini StražaUradni list14.10.2008Občinski svet110. Trgovina gostinstvo in turizem,12. GospodarstvoRedna
Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list14.10.2008Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Občinski prostorski načrt Straža Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine StražaUradni list,Spletna stran občine29.08.2008Župan11. Splošni predpisiRedna
Odlok o gospodarskih javnih službah Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini StražaUradni list22.07.2008Občinski svet111. Gospodarske javne službeRedna