Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine StražaUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Ravnanje s komunalnimi odpadki Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine StražaUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža09.04.20121. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe/
Odvajanje in čiščenje odpadne vode NPB - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža09.04.20121. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okolje
Ravnanje s komunalnimi odpadki NPB - Odlok o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in GJS odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža09.04.20121. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini StražaUradni list06.04.2012Občinski svet4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone Zalog Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone ZalogUradni list06.04.2012Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne SlovenijeUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini StražaUradni list24.02.2012Občinski svet24. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila,11. Gospodarske javne službeRedna
Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov v naselju Podgora v Občini StražaUradni list24.02.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost NPB - Sklep o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list30.04.20121. Splošni predpisi
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Uradni list30.05.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini StražaUradni list31.07.2012Občinski svet210. Trgovina gostinstvo in turizem,16. Urejanje prostoraRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini StražaUradni list31.07.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Občinski prostorski načrt Straža Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine StražaUradni list,Spletna stran občine27.12.2012Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o občinskih taksah v Občini StražaUradni list07.06.2013Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Proračun Občine Straža Odlok o Proračun Občine Straža za leto 2013Uradni list21.12.2013Občinski svet25. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o Proračun Občine Straža za leto 2013Uradni listObčinski svet25. FinanceRedna
Proračun Občine Straža Odlok o Proračun Občine Straža za leto 2014Uradni list21.12.2012Občinski svet25. FinanceRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2012Uradni list03.05.2013Občinski svet25. FinanceRedna