Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list26.07.200511. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto Uradni list30.10.200311. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list08.11.200211. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list27.12.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list01.06.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mestoUradni list14.12.200011. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto Uradni list25.03.200511. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Odlok o turistični taksi Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mestoUradni list20.11.199814. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mestoUradni list26.07.200511. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih taksah v Občini Straža23.01.201224. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža23.10.201911. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža 23.01.20121. Splošni predpisi
Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža29.08.20151. Splošni predpisi
Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu23.01.20121. Splošni predpisi,16. Urejanje prostora
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža31.01.201218. Socialno varstvo
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža31.01.2012113. Vzgoja, izobraževanje in šport
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas 21.01.2014113. Vzgoja, izobraževanje in šport
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Popravek Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list17.10.20111. Splošni predpisi
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2011Uradni list06.04.2012Občinski svet25. FinanceRedna
Oskrba s pitno vodo - Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini StražaUradni list06.04.2012Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna