Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mestoUradni list25.05.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,15. Narava in okoljeRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-)Uradni list11.07.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Sklep o spremembi lastništva javnega dobra Sklep o spremembi lastništva javnega dobraUradni list16.10.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega svetaUradni list15.05.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Gospodarske cone ZalogUradni list,Spletna stran občine23.11.2007Župan11. Splošni predpisiRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu Uradni list24.06.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za turistično rekreacijski center Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za turistično rekreacijski center Uradni list17.08.2007Župan11. Splošni predpisi,10. Trgovina gostinstvo in turizem,16. Urejanje prostoraRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu Uradni list14.10.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacijeUradni list21.07.2006Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije Sklep o uporabi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacijeUradni list18.03.2008Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mestoUradni list21.11.2002Občinski svet1. Splošni predpisiRedna
Oskrba s pitno vodo - Novo mesto Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mestoUradni list14.12.2000Občinski svet1. Splošni predpisi,15. Narava in okoljeRedna
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža Uradni list22.10.201022. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Straža Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine StražaUradni list22.10.201022. Politične stranke,17. Javno obveščanjeRedna
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega svetaUradni list28.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Odlok o gospodarskih javnih službah Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mestoUradni list24.05.2001Občinski svet11. Splošni predpisi,12. GospodarstvoRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mestoUradni list29.02.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mestoUradni list23.11.2006Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Odlok o kategorizaciji občinskih cest Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mestoUradni list24.05.200111. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list18.01.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna