Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najemUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč Sklep o ukinitvi statusa zemljišč Uradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in PodgoroUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1) Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mestoUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,16. Urejanje prostoraRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na družini na domu v Občini StražaUradni list14.05.2010Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra Sklep o ukinitvi statusa javnega dobraUradni list20.11.2009Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra Sklep o ukinitvi statusa javnega dobraUradni list28.06.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine StražaUradni list28.06.2010Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o začasnem financiranju Občine Straža Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar - marec 2011Uradni list17.12.2010Župan21. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Občinski program varnosti Občinski program varnosti za leto 2011Spletna stran občine13.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,3. Inšpekcija in redarstvoRedna
Lokalni energetski koncept Občine Straža Lokalni energetski koncept Občine StražaSpletna stran občine31.12.1899Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža Sprememba pogojev, merili in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Obcini StražaSpletna stran občine,Oglasna deska07.04.2011Občinski svet213. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Letni program športa v Občini Straža Letni program športa v Občini Straža za leto 2011Spletna stran občine,Oglasna deska08.04.2011Občinski svet213. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju občine StražaUradni list02.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini StražaUradni list02.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in promet,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list02.12.201102.12.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas Uradni list08.10.2010Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2012Uradni list23.12.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža Uradni list06.07.2007Občinski svet118. Socialno varstvoRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006Uradni list29.06.2007Občinski svet15. FinanceRedna