Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Proračun Občine Straža Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2011 Uradni list11.03.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Odlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasuUradni list11.03.2011Občinski svet216. Urejanje prostoraRedna
Zaključni račun proračuna Občine Straža Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2010Uradni list15.04.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Sklep o začasnem financiranju Občine Straža Sklep o začasnem financiranju občin v obdobju april - junij 2007Uradni list03.04.2007Občinski svet11. Splošni predpisi,5. FinanceRedna
Sklep o pristopu Občine Straža v Združenje občin Slovenije Sklep o pristopu Občine Straža v Združenje občin Slovenije31.12.1899Občinski svet11. Splošni predpisiRedna
Sklep o določitvi višine najemnine za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža Sklep o doloćitvi višine najemnine za prostore, s katerimi razpolaga Občina StražaSpletna stran občine,Oglasna deska06.03.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,17. Javno obveščanjeRedna
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža Uradni list15.04.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini StražaUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska18.04.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,13. Vzgoja, izobraževanje in športRedna
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomočiUradni list,Spletna stran občine,Oglasna deska27.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,8. Ceste in prometRedna
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Straža Odlok o ustanovitvi javnega zavoda StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini StražaUradni list27.05.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna
Proračun Občine Straža Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011 Uradni list10.06.2011Občinski svet25. FinanceRedna
Štipendiranje Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v občini StražaUradni list10.06.2011Občinski svet25. Finance,18. Socialno varstvoRedna
Pokopališka in pogrebna dejavnost Sklep o spremembi Sklepa o cenah najemnin grobov v Občini StražaUradni list10.06.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007-2013Uradni list05.10.2011Občinski svet29. KmetijstvoRedna
Štipendiranje Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini StražaUradni list02.09.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoKorespondenčna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini StražaUradni list02.09.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,12. GospodarstvoKorespondenčna
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisiRedna
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Straža Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini StražaUradni list05.10.2011Občinski svet21. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna