Najdeno : 335 aktov
Osnovni naslov
Naslov
Mesto objave
Datum Objave
Prenehanje Veljavnosti
Organ Sprejema
Mandat
Področje
Vrsta seje

Cene komunalnih storitev Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine StražaUradni list14.05.2010Občinski svet112. GospodarstvoRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o potrditvi cen in subvencij cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini StražaUradni list31.03.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Cene komunalnih storitev Sklep o potrditvi cen storitev GJS povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini StražaUradni list23.12.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Javna razsvetljava Odlok o javni razsvetljavi v Občini StražaUradni list16.10.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službeRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mestoUradni list29.02.2008Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list18.01.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list26.07.200511. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto Uradni list30.10.200311. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list08.11.200211. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list27.12.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Novo mesto Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mestoUradni list01.06.200111. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - OPPN GC Zalog Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« Uradni list25.03.2016Občinski svet31. Splošni predpisi,11. Gospodarske javne službe,12. Gospodarstvo,8. Ceste in prometRedna
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine StražaUradni list09.01.2009Občinski svet11. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine StražaUradni list16.04.2021Občinski svet41. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Komunalni prispevek - Straža Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine StražaUradni list14.02.2014Občinski svet21. Splošni predpisi,4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestilaRedna
Kulturna dediščina Odlok o varovanju kulturne dediščine lokalnega pomena, Dularjev mlin in žagaUradni list06.07.2015Občinski svet31. Splošni predpisi,14. Kultura,15. Narava in okolje,16. Urejanje prostoraRedna
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2020 Letni program kulture v Občini Straža za leto 2020Spletna stran občine20.12.2019Občinski svet414. KulturaRedna
Letni program kulture za leto 2016 Letni program kulture za leto 2016Spletna stran občine31.12.1899Občinski svet31. Splošni predpisi,14. KulturaRedna
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2020 Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2020Spletna stran občine20.12.2019Občinski svet41. Splošni predpisiRedna
Letni program socialnega varstva za leto 2016 v Občini Straža Letni program socialnega varstva za leto 2016 v Občini Straža Spletna stran občine31.12.1899Nadzorni odbor31. Splošni predpisi,18. Socialno varstvoRedna