Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Domov
 

 Akti

 
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaPravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža
  
Uradni list94/0920.11.200921.11.200921.11.2009Občinski svetI
23
1. Splošni predpisi
PrilogaSporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31.12.2006
  
Uradni list92/0916.11.200918.11.200818.11.2008Občinski svetI
6
1. Splošni predpisi
PrilogaJavna razsvetljava
  
Uradni list81/0916.10.200931.10.200931.10.2009Občinski svetI
22
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
PrilogaOdlok o plakatiranju v Občini Straža
  
Uradni list63/097.8.200922.8.200922.8.2009Občinski svetI
21
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list63/097.8.20098.8.20098.8.2009Občinski svetI
21
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list62/094.8.20095.8.20095.8.200925.8.2009Občinski svetI
21
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list62/094.8.200919.8.200919.8.2009Občinski svetI
21
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaSklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska56/0921.7.20094.6.20094.6.200931.7.2009Občinski svetI
1. Splošni predpisi
PrilogaPravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
  
Uradni list28/0910.4.200925.4.200925.4.200929.5.2010Občinski svetI
18
1. Splošni predpisi, 4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list28/0910.4.200925.4.200925.4.200929.5.2010Občinski svetI
18
1. Splošni predpisi, 4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list20/0916.3.200931.3.200931.3.200929.5.2010Občinski svetI
18
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list17/096.3.200921.3.200921.3.200929.5.2010Občinski svetI
16
1. Splošni predpisi
PrilogaPravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
  
Uradni list17/096.3.20097.3.20097.3.2009Občinski svetI
2
1. Splošni predpisi
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list17/096.3.200921.3.200921.3.200929.5.2010Občinski svetI
16
1. Splošni predpisi
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list2/0912.1.200912.1.200912.1.200929.5.2010Občinski svetI
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
PrilogaKomunalni prispevek - Straža
  
Uradni list1/099.1.200917.1.200917.1.20091.3.2014Občinski svetI
17
1. Splošni predpisi, 4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list119/0819.12.20083.1.20093.1.200929.5.2010Občinski svetI
16
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
PrilogaSklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine85/0829.8.200829.8.200829.8.2008ŽupanI
1. Splošni predpisi
PrilogaPravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
  
Uradni list63/0824.6.200825.6.200825.6.2008Občinski svetI
13
1. Splošni predpisi
PrilogaPoslovnik Občinskega sveta Občine Straža
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svetI
11
1. Splošni predpisi
PrilogaStatut Občine Straža
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svetI
11
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o grbu in zastavi Občine Straža
  
Uradni list4/0814.1.200815.1.200815.1.2008Občinski svetI
9
1. Splošni predpisi
PrilogaSklep o začasnem financiranju Občine Straža
  
Uradni list125/0729.12.200730.12.20071.1.200831.3.2008ŽupanI
1. Splošni predpisi, 5. Finance
PrilogaPravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovanskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža
  
Uradni list71/077.8.20078.8.20078.8.2007Občinski svetI
6
1. Splošni predpisi, 18. Socialno varstvo
PrilogaPravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
  
Uradni list71/077.8.20078.8.20071.1.2007Občinski svetI
6
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža
  
Uradni list14/0716.2.20073.3.20073.3.2007Občinski svetI
2
1. Splošni predpisi
PrilogaPoslovnik Občinskega sveta Občine Straža
  
Uradni list14/0716.2.20073.3.20073.3.2007Občinski svetI
2
1. Splošni predpisi
PrilogaStatut Občine Straža
  
Uradni list7/0726.1.200710.2.200710.2.2007Občinski svetI
2
1. Splošni predpisi
PrilogaUgotovitveni sklep občinske volilne komisije Občine Straža
  
Uradni list132/0615.12.200630.11.200630.11.2006Občinska volilna komisijaI
1. Splošni predpisi
PrilogaStatutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občine
  
Uradni list132/0615.12.200616.12.200616.12.200610.2.2007Občinski svetI
1
1. Splošni predpisi
1 - 30Naprej
 
 
 

 Spletni gradnik diaprojekcije knjižnice slik

 

Če želite izbrati knjižnico slik za prikazovanje, začnite z urejanjem tega spletnega gradnika.