Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaProračun Občine Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine103/0914.12.200915.12.20091.1.201031.12.2010Občinski svetI
24
5. Finance
PrilogaSklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska81/0916.10.20091.10.20091.10.200931.10.2009Občinski svetI
22
16. Urejanje prostora
PrilogaProračun Občine Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine63/097.8.20098.8.20098.8.200931.12.2009Občinski svetI
21
5. Finance
PrilogaSklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
  
Uradni list62/094.8.20094.8.20091.5.200930.4.2010Občinski svetI
21
18. Socialno varstvo
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list62/094.8.20095.8.20095.8.200925.8.2009Občinski svetI
21
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaSklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska56/0921.7.20094.6.20094.6.200931.7.2009Občinski svetI
1. Splošni predpisi
PrilogaSklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska28/0910.4.200919.2.200919.2.200931.3.2009Občinski svetI
2
5. Finance, 12. Gospodarstvo
PrilogaPravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
  
Uradni list28/0910.4.200925.4.200925.4.200929.5.2010Občinski svetI
18
1. Splošni predpisi, 4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list28/0910.4.200925.4.200925.4.200929.5.2010Občinski svetI
18
1. Splošni predpisi, 4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list20/0916.3.200931.3.200931.3.200929.5.2010Občinski svetI
18
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list17/096.3.200921.3.200921.3.200929.5.2010Občinski svetI
16
1. Splošni predpisi
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list17/096.3.200921.3.200921.3.200929.5.2010Občinski svetI
16
1. Splošni predpisi
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list2/0912.1.200912.1.200912.1.200929.5.2010Občinski svetI
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
PrilogaKomunalni prispevek - Straža
  
Uradni list1/099.1.200917.1.200917.1.20091.3.2014Občinski svetI
17
1. Splošni predpisi, 4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaProračun Občine Straža
  
Uradni list125/0830.12.200831.12.20081.1.200931.12.2009Občinski svetI
17
5. Finance
PrilogaPravilnik o goznogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008-2017)
  
Uradni list123/0829.12.200830.12.200830.12.200831.12.2017Uradni listI
12. Gospodarstvo
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list119/0819.12.20083.1.20093.1.200929.5.2010Občinski svetI
16
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
PrilogaProračun Občine Straža
  
Uradni list75/0822.7.200823.7.200823.7.200831.12.2008Občinski svetI
14
5. Finance
PrilogaPravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža
  
Uradni list63/0824.6.200825.6.200825.6.200815.9.2015Občinski svetI
12
9. Kmetijstvo
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.200831.12.2008Občinski svetI
11
6. Stvarno premoženje
PrilogaProračun Občine Straža
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.200831.12.2008Občinski svetI
11
5. Finance
PrilogaSklep o začasnem financiranju Občine Straža
  
Uradni list125/0729.12.200730.12.20071.1.200831.3.2008ŽupanI
1. Splošni predpisi, 5. Finance
PrilogaProračun Občine Straža
  
Uradni list110/073.12.20074.12.20071.1.200731.12.2007Občinski svetI
9
5. Finance
PrilogaPravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
  
Uradni list97/0724.10.200725.10.200725.10.200725.6.2008Občinski svetI
8
18. Socialno varstvo
PrilogaPravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža
  
Uradni list71/077.8.200728.8.200728.8.200715.9.2015Občinski svetI
6
9. Kmetijstvo
PrilogaPravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska66/0724.7.200725.7.200725.7.200724.5.2019Občinski svetI
7
13. Vzgoja, izobraževanje in šport
PrilogaStatutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občine
  
Uradni list132/0615.12.200616.12.200616.12.200610.2.2007Občinski svetI
1
1. Splošni predpisi
PrilogaSklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža
  
Uradni list72/0611.7.200611.7.200611.7.200628.6.2010Mestna občina Novo mesto
28
1. Splošni predpisi
PrilogaCene komunalnih storitev
  
Uradni list38/1014.5.201029.5.201029.5.201031.12.2010Občinski svetI
26
12. Gospodarstvo
PrilogaRavnanje s komunalnimi odpadki
  
Uradni list38/1014.5.201029.5.201029.5.201015.4.2014Občinski svetI
26
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
1 - 30Naprej