Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaOdlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
  
Uradni list103/0914.12.200929.12.200929.12.2009Občinski svetIRedna
24
14. Urejanje prostora
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list94/0920.11.200921.11.200921.11.2009Občinski svetIRedna
23
6. Stvarno premoženje, 16. Urejanje prostora
PrilogaPravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža
  
Uradni list94/0920.11.200921.11.200921.11.2009Občinski svetIRedna
23
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o občinskih taksah v Občini Straža
  
Uradni list94/0920.11.200921.11.200921.11.2009Občinski svetIRedna
23
4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaSporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31.12.2006
  
Uradni list92/0916.11.200918.11.200818.11.2008Občinski svetIRedna
6
1. Splošni predpisi
PrilogaJavna razsvetljava
  
Uradni list81/0916.10.200931.10.200931.10.2009Občinski svetIRedna
22
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list68/0928.8.200925.8.200925.8.2009Občinski svetIRedna
8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o plakatiranju v Občini Straža
  
Uradni list63/097.8.200922.8.200922.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list63/097.8.20098.8.20098.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list62/094.8.200919.8.200919.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaZaključni račun proračuna Občine Straža
  
Uradni list62/094.8.20095.8.20095.8.2009Občinski svetIRedna
21
5. Finance
PrilogaSklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska56/0921.7.200910.7.200910.7.2009Občinski svetIRedna
21
6. Stvarno premoženje
PrilogaSklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska36/0915.5.200916.5.200916.5.2009Občinski svetIRedna
19
11. Gospodarske javne službe
PrilogaOdlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža
  
Uradni list36/0915.5.200930.5.200930.5.2009Občinski svetIRedna
19
10. Trgovina gostinstvo in turizem
PrilogaSklep o izvajalcu GJS na območju občine Straža
  
Uradni list20/0916.3.200917.3.200917.3.2009Občinski svetIRedna
18
11. Gospodarske javne službe
PrilogaOdlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža
  
Uradni list20/0916.3.200931.3.200931.3.2009Občinski svetIRedna
17
8. Ceste in promet
PrilogaPravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
  
Uradni list17/096.3.20097.3.20097.3.2009Občinski svetIIzredna
2
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o občinskih cestah v Občini Straža
  
Uradni list1/099.1.200924.1.200924.1.2009Občinski svetIRedna
17
8. Ceste in promet
PrilogaPravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža
  
Uradni list125/0830.12.200830.12.20081.1.2009Občinski svetIRedna
17
18. Socialno varstvo
PrilogaPravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Straža
  
Uradni list119/0819.12.200820.12.200820.12.2008Občinski svetIRedna
14
10. Trgovina gostinstvo in turizem
PrilogaOdlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln
  
Uradni list98/0814.10.200829.10.200829.10.2008Občinski svetIRedna
15
10. Trgovina gostinstvo in turizem, 12. Gospodarstvo
PrilogaOdlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža
  
Uradni list98/0814.10.200815.10.200815.10.2008Občinski svetIRedna
15
18. Socialno varstvo
PrilogaSklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine85/0829.8.200829.8.200829.8.2008ŽupanIRedna
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o gospodarskih javnih službah
  
Uradni list75/0822.7.200830.7.200830.7.2008Občinski svetIRedna
14
11. Gospodarske javne službe
PrilogaPravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
  
Uradni list63/0824.6.200825.6.200825.6.2008Občinski svetIRedna
13
1. Splošni predpisi
PrilogaPravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
  
Uradni list63/0824.6.200825.6.200825.6.2008Občinski svetIRedna
12
18. Socialno varstvo
PrilogaOdlok o občinskem prazniku Občine Straža
  
Uradni list63/0824.6.200825.6.200825.6.2008Občinski svetIRedna
12
14. Kultura
PrilogaZaključni račun proračuna Občine Straža
  
Uradni list63/0824.6.200825.6.200825.6.2008Občinski svetIRedna
12
5. Finance
PrilogaPoslovnik Občinskega sveta Občine Straža
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svetIRedna
11
1. Splošni predpisi
PrilogaStatut Občine Straža
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svetIRedna
11
1. Splošni predpisi
1 - 30Naprej