Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list68/0928.8.200925.8.200925.8.2009Občinski svetIRedna
8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list63/097.8.20098.8.20098.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list62/094.8.20095.8.20095.8.200925.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža
  
Uradni list20/0916.3.200931.3.200931.3.2009Občinski svetIRedna
17
8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o občinskih cestah v Občini Straža
  
Uradni list1/099.1.200924.1.200924.1.2009Občinski svetIRedna
17
8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o kategorizaciji občinskih cest
  
Uradni list47/0731.5.20071.6.20071.6.2007Občinski svetIRedna
5
8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
  
Uradni list45/1110.6.201125.6.201125.6.2011Občinski svetIIRedna
7
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaSklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro
  
Uradni list78/20115.10.20116.10.20116.10.2011Občinski svetIIRedna
9
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
  
Uradni list97/20112.12.20113.12.20113.12.2011Občinski svetIIRedna
10
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
  
Uradni list97/20112.12.20113.12.20113.12.2011Občinski svetIIRedna
10
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o kategorizaciji občinskih cest
  
Uradni list40/200124.5.20018.6.20018.6.20011.6.2007Mestna občina Novo mestoIRedna
25
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaOdlok o predkupni pravici Občine Straža
  
Uradni list49/2015 6.7.201521.7.201521.7.2015Občinski svet/Redna
18
1. Splošni predpisi, 6. Stvarno premoženje, 8. Ceste in promet, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o ureditvi mirujočega prometa
  
Uradni list101/201523.12.20157.1.20167.1.2016Občinski svetIIIRedna
8
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaOPPN GC Zalog
  
Uradni list22/201625.3.20169.4.2016Občinski svetIIIRedna
10
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 11. Gospodarske javne službe, 12. Gospodarstvo
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
  
Uradni list34/20174.7.20175.7.20175.7.2017Občinski svetIIIRedna
16
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
  
Uradni list, Spletna stran občine41/1728.7.201729.7.2017Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 10. Trgovina gostinstvo in turizem, 12. Gospodarstvo, 15. Narava in okolje