Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list94/0920.11.200921.11.200921.11.2009Občinski svetIRedna
23
6. Stvarno premoženje, 16. Urejanje prostora
PrilogaSklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska81/0916.10.20091.10.20091.10.200931.10.2009Občinski svetIRedna
22
16. Urejanje prostora
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list62/094.8.200919.8.200919.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu
  
Uradni list34/20087.4.20088.4.20088.4.20088.4.2012Občinski svetIRedna
11
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list51/1028.6.201013.7.201013.7.2010Občinski svetIRedna
27
16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu
  
Uradni list17/1111.3.201112.3.201112.3.20118.4.2012Občinski svetIIRedna
4
16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1)
  
Uradni list78/20115.10.201122.9.201122.9.201111.1.2013Občinski svetIIRedna
9
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
  
Uradni list97/20112.12.20113.12.20113.12.2011Občinski svetIIRedna
10
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. – 72/06 UPB1)
  
Uradni list72/200611.7.200619.7.200619.7.200611.1.2013Mestna občina Novo mesto/Redna
29
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaSklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za turistično rekreacijski center "Ostanek" v Zalogu
  
Uradni list74/200717.8.20072.8.20072.8.2007ŽupanIRedna
1. Splošni predpisi, 10. Trgovina gostinstvo in turizem, 16. Urejanje prostora
PrilogaPravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
  
Uradni list77/200621.7.20065.8.20065.8.2006Mestna občina Novo mesto/Redna
29
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaPravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
  
Uradni list27/200818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svet/Redna
11
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o zacasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu
  
23.1.20128.4.2012///
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
  
Uradni list82/201117.10.201117.10.2011///
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža na območju Gospodarske cone Zalog
  
Uradni list26/20126.4.20127.4.201218.3.2012Občinski svetIIRedna
13
16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
  
Uradni list40/201230.5.201231.5.2012Občinski svetIIRedna
14
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list58/1231.7.201215.8.201215.8.2012Občinski svetIIRedna
15
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOskrba s pitno vodo - Straža
  
Uradni list58/1231.7.201215.8.201215.8.2012Občinski svetIIRedna
15
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski prostorski načrt Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine105/201227.12.201211.1.201311.1.2013Občinski svetIIRedna
18
16. Urejanje prostora
PrilogaPravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem
  
Uradni list102/201221.12.201222.12.2012Občinski svetIIRedna
18
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
  
Uradni list78/20115.10.20116.10.20116.10.2011Občinski svetIIRedna
9
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski prostorski načrt Straža
  
Uradni list46/1423.6.20141.7.20141.7.2014Občinski svetIIRedna
27
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža ( Uradni list RS,  Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Zalog
  
Uradni list18/20129.3.2012Občinski svetIIRedna
12
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski prostorski načrt Straža
  
Uradni list9/1513.2.201513.2.201513.2.2015ŽupanIIRedna
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o predkupni pravici Občine Straža
  
Uradni list49/2015 6.7.201521.7.201521.7.2015Občinski svet/Redna
18
1. Splošni predpisi, 6. Stvarno premoženje, 8. Ceste in promet, 16. Urejanje prostora
Odlok o občinskem prostorskem načrt "OPN STRŽA"
  
Uradni list09/201513.2.201513.2.201513.2.2015Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaKulturna dediščina
  
Uradni list49/156.7.20157.7.20157.7.2015Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 14. Kultura, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža
  
Uradni list46/1630.6.201615.6.2016Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 14. Kultura, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
Priloga
  
Uradni list63/20167.10.20168.10.2016Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
  
Uradni list41/201728.7.201729.7.201729.7.2017ŽupanIIIRedna
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
1 - 30Naprej