Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list20/0916.3.200931.3.200931.3.200929.5.2010Občinski svetIRedna
18
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list38/1014.5.201029.5.201029.5.201015.4.2014Občinski svetIRedna
26
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaOdlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
  
Uradni list97/20112.12.20113.12.20113.12.2011Občinski svetIIRedna
10
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list54/200625.5.20069.6.20069.6.200631.3.2009Mestna občina Novo mesto/Redna
27
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaPravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
  
Uradni list77/200621.7.20065.8.20065.8.2006Mestna občina Novo mesto/Redna
29
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaPravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
  
Uradni list27/200818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svet/Redna
11
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaOskrba s pitno vodo - Novo mesto
  
Uradni list115/200014.12.200029.12.200029.12.200021.3.2009Mestna občina Novo mesto/Redna
21
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list26/126.4.20127.4.20127.4.201215.4.2014Občinski svetIIRedna
13
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
9.4.201215.4.2014///
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaSklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov v Občini Straža
  
Uradni list14/201224.2.201225.2.201225.2.201231.7.2012Občinski svetIIRedna
12
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list22/1431.3.201415.4.201415.4.201423.3.2018Občinski svetIIRedna
26
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaKulturna dediščina
  
Uradni list49/156.7.20157.7.20157.7.2015Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 14. Kultura, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaOdlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža
  
Uradni list46/1630.6.201615.6.2016Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 14. Kultura, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
  
Uradni list41/201728.7.201729.7.201729.7.2017ŽupanIIIRedna
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
Občinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
  
Uradni list34/20174.7.20175.7.20175.7.2017Občinski svetIIIRedna
16
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 15. Narava in okolje, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
  
Uradni list, Spletna stran občine41/1728.7.201729.7.2017Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 10. Trgovina gostinstvo in turizem, 12. Gospodarstvo, 15. Narava in okolje
PrilogaOdvajanje in čiščenje odpadne vode
  
Uradni list16/189.3.201824.3.201823.3.2018Občinski svetIIIRedna
20
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe, 15. Narava in okolje
PrilogaSklep o ustanovitvi komisije za varstvo okolja
  
1.2.201931.1.2019Občinski svetIVRedna
2
1. Splošni predpisi, 15. Narava in okolje