Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaOdlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža
  
Uradni list36/0915.5.200930.5.200930.5.2009Občinski svetIRedna
19
10. Trgovina gostinstvo in turizem
PrilogaPravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Straža
  
Uradni list119/0819.12.200820.12.200820.12.2008Občinski svetIRedna
14
10. Trgovina gostinstvo in turizem
PrilogaOdlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln
  
Uradni list98/0814.10.200829.10.200829.10.2008Občinski svetIRedna
15
10. Trgovina gostinstvo in turizem, 12. Gospodarstvo
PrilogaSklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za turistično rekreacijski center "Ostanek" v Zalogu
  
Uradni list74/200717.8.20072.8.20072.8.2007ŽupanIRedna
1. Splošni predpisi, 10. Trgovina gostinstvo in turizem, 16. Urejanje prostora
PrilogaObčinski podrobni prostorski načrt OPPN GC Zalog
  
Uradni list, Spletna stran občine41/1728.7.201729.7.2017Občinski svetIIIRedna
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet, 10. Trgovina gostinstvo in turizem, 12. Gospodarstvo, 15. Narava in okolje
PrilogaOdlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža
  
Uradni list55/201813.8.201814.8.20181.1.2019Občinski svetIIIRedna
22
1. Splošni predpisi, 10. Trgovina gostinstvo in turizem
PrilogaOdlok o blagovni znamki Občine Straža
  
Uradni list82/201628.12.201621.12.201621.12.2016Občinski svetIIIRedna
14
1. Splošni predpisi, 10. Trgovina gostinstvo in turizem