Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Če želite odpreti meni, uporabite SHIFT+ENTER (novo okno).
  
  
  
Mesto objave
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Področje
  
PrilogaPravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža
  
Uradni list94/0920.11.200921.11.200921.11.2009Občinski svetIRedna
23
1. Splošni predpisi
PrilogaSporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31.12.2006
  
Uradni list92/0916.11.200918.11.200818.11.2008Občinski svetIRedna
6
1. Splošni predpisi
PrilogaJavna razsvetljava
  
Uradni list81/0916.10.200931.10.200931.10.2009Občinski svetIRedna
22
1. Splošni predpisi, 11. Gospodarske javne službe
PrilogaOdlok o plakatiranju v Občini Straža
  
Uradni list63/097.8.200922.8.200922.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
  
Uradni list63/097.8.20098.8.20098.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
PrilogaPokopališka in pogrebna dejavnost
  
Uradni list62/094.8.200919.8.200919.8.2009Občinski svetIRedna
21
1. Splošni predpisi, 16. Urejanje prostora
PrilogaPravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
  
Uradni list17/096.3.20097.3.20097.3.2009Občinski svetIIzredna
2
1. Splošni predpisi
PrilogaSklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine85/0829.8.200829.8.200829.8.2008ŽupanIRedna
1. Splošni predpisi
PrilogaPravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
  
Uradni list63/0824.6.200825.6.200825.6.2008Občinski svetIRedna
13
1. Splošni predpisi
PrilogaPoslovnik Občinskega sveta Občine Straža
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svetIRedna
11
1. Splošni predpisi
PrilogaStatut Občine Straža
  
Uradni list27/0818.3.200819.3.200819.3.2008Občinski svetIRedna
11
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o grbu in zastavi Občine Straža
  
Uradni list4/0814.1.200815.1.200815.1.2008Občinski svetIRedna
9
1. Splošni predpisi
PrilogaPravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovanskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža
  
Uradni list71/077.8.20078.8.20078.8.2007Občinski svetIRedna
6
1. Splošni predpisi, 18. Socialno varstvo
PrilogaPravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
  
Uradni list71/077.8.20078.8.20071.1.2007Občinski svetIRedna
6
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža
  
Uradni list14/0716.2.20073.3.20073.3.2007Občinski svetIRedna
2
1. Splošni predpisi
PrilogaPoslovnik Občinskega sveta Občine Straža
  
Uradni list14/0716.2.20073.3.20073.3.2007Občinski svetIRedna
2
1. Splošni predpisi
PrilogaStatut Občine Straža
  
Uradni list7/0726.1.200710.2.200710.2.2007Občinski svetIRedna
2
1. Splošni predpisi
PrilogaUgotovitveni sklep občinske volilne komisije Občine Straža
  
Uradni list132/0615.12.200630.11.200630.11.2006Občinska volilna komisijaIRedna
1. Splošni predpisi
PrilogaPogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža
  
Uradni list91/0628.8.200628.8.200628.8.2006DirektorIRedna
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o določitvi volillne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Straža
  
Uradni list72/0611.7.200612.7.200612.7.2006Mestna občina Novo mestoIRedna
28
1. Splošni predpisi, 2. Politične stranke
PrilogaSklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi neprimičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja Straža
  
Uradni list94/028.11.20029.10.20109.10.2010Mestna občina Novo mestoIRedna
42
1. Splošni predpisi
Pravilnik o poslovanju z dokumentarnim gradivom v Občini Straža
  
Spletna stran občine23.1.2009ŽupanIRedna
1. Splošni predpisi
PrilogaPravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
  
Uradni list38/1014.5.201022.5.201022.5.2010Občinski svetIRedna
26
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o priznanjih Občine Straža
  
Uradni list103/200914.12.200922.12.200922.12.2009Občinski svetIRedna
24
1. Splošni predpisi, 14. Kultura
PrilogaSklep o spremembi lastništva javnega dobra
  
Uradni list26/201030.3.201031.3.201031.3.2010Občinski svetIRedna
25
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o izdajanju občinskega glasila Stražan
  
Uradni list4/200814.1.200815.1.200815.1.2008Občinski svetIRedna
9
1. Splošni predpisi
Sklep o pristopu Občine Straža v Združenje občin Slovenije
  
Občinski svetIRedna
4
1. Splošni predpisi
PrilogaOdlok o občinskih taksah v Občini Straža
  
Uradni list28/201115.4.201116.4.201116.4.2011Občinski svetIIRedna
5
1. Splošni predpisi, 4. Davki, takse, komunalni prispevek in nadomestila
PrilogaPravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
  
Uradni list, Spletna stran občine, Oglasna deska40/201127.5.201128.5.201128.5.2011Občinski svetIIRedna
6
1. Splošni predpisi, 18. Socialno varstvo
PrilogaOdlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
  
Uradni list45/1110.6.201125.6.201125.6.2011Občinski svetIIRedna
7
1. Splošni predpisi, 8. Ceste in promet
1 - 30Naprej